2015-ci ildə Bakıda, Azərbaycanda yaradılmışdır. Əsas diqqət birdəfəlik tibbi cihazların təşviqi və həkimlərlə sıx elmi əlaqələrlə satışı.

Bizimlə əlaqə saxlayın

E-mail göndər rovshan@stentmedical.az
Zəng et +994552991005
Xroniki tam tıxanma bələdçi məftilləri

FIELDER® XT

Cəbhə bələdçi məftilləri

ASAHI SION® blue

Cəbhə bələdçi məftilləri

ASAHI SION®

Cəbhə bələdçi məftilləri

ASAHI SION® black

Cəbhə bələdçi məftilləri

FIELDER®

Cəbhə bələdçi məftilləri

FIELDER® FC

Xroniki tam tıxanma bələdçi məftilləri

FIELDER® XT-A

Cəbhə bələdçi məftilləri

PROWATER®

Xroniki tam tıxanma bələdçi məftilləri

ASAHI Gaia® Series

Xroniki tam tıxanma bələdçi məftilləri

ASAHI Gaia Next® Series

Xroniki tam tıxanma bələdçi məftilləri

ULTIMATEbros® 3

Cəbhə bələdçi məftilləri

PROWATERflex

Xroniki tam tıxanma bələdçi məftilləri

MIRACLEBROS® Series

Xroniki tam tıxanma bələdçi məftilləri

CONFIANZA® Pro Series

Cəbhə bələdçi məftilləri

GRAND SLAM®

Xroniki tam tıxanma bələdçi məftilləri

CONFIANZA® PRO 8-20

Koronar mikrokateterlər və bələdçi kateterlər

ASAHI Caravel®

Koronar mikrokateterlər və bələdçi kateterlər

ASAHI Corsair® Pro

Koronar mikrokateterlər və bələdçi kateterlər

ASAHI Corsair® Pro XS

Koronar mikrokateterlər və bələdçi kateterlər

ASAHI SASUKE®

Koronar mikrokateterlər və bələdçi kateterlər

ASAHI Tornus®

Koronar mikrokateterlər və bələdçi kateterlər

Sheathless Eaucath

Məqsədli Quraşdırılmış Bələdçi Tellər

ASAHI Gladius® Mongo® / Mongo® ES

Məqsədli Quraşdırılmış Bələdçi Tellər

ASAHI SUOH® 03

Məqsədli Quraşdırılmış Bələdçi Tellər

FIELDER® XT-R

Məqsədli Quraşdırılmış Bələdçi Tellər

ASAHI RG3

Məqsədli Quraşdırılmış Bələdçi Tellər

ASAHI EXTENSION® 165

Bələdçi telləri

ASAHI CHIKAI®

Uzun qıfıllar və bələdçi kateterlər

FUBUKI® XF NEUROVASCULAR LONG SHEATH

Uzun qıfıllar və bələdçi kateterlər

ASAHI FUBUKI® Long Sheath

Uzun qıfıllar və bələdçi kateterlər

ASAHI FUBUKI®

Bələdçi telləri

Treasure® 12

Bələdçi telləri

ASAHI Meister®